Θετική ενέργεια γεμίζει τους εκθεσιακούς χώρους & διαδρόμους της EMO Milano 2021